Меню Затваряне

МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛИАМИДИТЕ (PA, NYLON)!

Всички полиамиди лесно се компаундират със стъклени нишки, графит, молибденов сулфид, пластификатори и други, а някои марки – и с полиетилен, в резултат на което се постига определено желано качество (усилване, намалено триене, повишена жилавост, повишена водоустойчивост и други).

За масово произвежданите алифатни полиамиди, е възприето цифрово означение, което съответства на броя на въглеродните атоми в изходната аминокиселина. Така означението Полиамид 6 (PA 6 или NYLON 6) определя, че той е получен от ε – капронова киселина. За кондензати на основата на дикарбоновата киселина и диамин е възприето означение, при което първата цифра посочва броя на въглеродните атоми в изходния диамин, а цифрите след запетайката – броя на въглеродните атоми в дикарбоновата киселина (например Полиамид-6.10 означава поликондензат на хексаметилендиамин и себацинова киселина).

В зависимост от химическия строеж полиамидите биват твърди рогоподобни кристалинни продукти с бял и кремав цвят или пък аморфно прозрачни стъклоподобни вещества.

Особено значение за пластмасопреработващата промишленост имат алифатните полиамиди PA 6, PA-6.6 и PA-6.10. Те се характеризират с висока степен на кристалинност (40-60%), тесен температурен интервал на стапяне (5-10°С) и високи якостни показатели.

ПОЛИАМИД 6 (PA 6 или NYLON 6)

Не е токсичен и дори показва добра поносимост спрямо тъканите на човешкия организъм, поради което се използва за изработване на протези, изкуствени зъби и хирургически конци. Има добра устойчовст на стареене, включително и спрямо УВ светлина. За защита срещу стареене намират приложение стабилизатори, избелители и УВ абсорберри.

Полиамид 6 е горим продукт от категорията на самозагасяващите се пластмаси, като чрез добавки може да се превърне в негорим. Има малка газопропускливост спрямо кислорода, водорода и благородните газове с изключение на хелия; спрямо въгледвуокиса е практически непропусклив.

Полиамид 6 поема определено количество вода, като концентрационното равновесно състояние зависи от температурата и влагосъдържанието на околната среда. На открито погълнатата влага и скорост на водопоглъщане зависят от температурата на въздуха, влагосъдържанието, марката на полиамида, кристалинността, специфичната повърхност, допълнителната обработка и други. При 20°С и 65% относителна влажност на въздуха дебелостенните изделия от Полиамид 6 поемат 3% влага, а тънкостенните – 3,5%. Процентното гранично насищане с вода не се влияе при повишаване на температурата и достига максимално 12%.

Водопоглъщаемостта определя много от свойствата на полиамида. Изсушените материали са по устойчиви на натиск и неустойчиви на удар; с поемане на влага те отново стават еластични и удароустойчиви. Равновесната влажност за тънкостенни изделия се постига чрез оставянето им на открито; дебелостенните се кондиционират чрез потапяне и престояване в топла вода.

Твърдостта на Полиамид 6 се влияе много силно от влагосъдържанието, като намалява сповишаване на влагосъдържанието. Повишаването на температурата също води до намаляване на твърдостта.

Полиамид 6 има сравнително висок интервал на топене – 217÷222°С. От горещ въздух се оцветява от жълто до тъмнокафяво, което определя експлоатационна температура около 90°С. Допускат се термични натоварвания до 120°С и съвсем кратковременни – до 160°С. За продължително използване при висока температура се препоръчва материалът да бъде термостабилизиран.

ПОЛИАМИД 6.6 (PA 6.6 или NYLON 6.6)

Полиамид 6.6 в сравнение с Полиамид 6 е по – жилав, по – устойчив на износване и топлина, по – бързо се втвърдява при преработка и пълзи по – малко.

При обикновени условия в умерен климат на открито детайли от стабилизиран Полиамид 6.6 с добелина под 3мм издържат 5-6 години, а с дебелина над 3 мм – до 8-10 години.

Равновесната влага за Полиамид 6.6 е 2,5%, а влагонасищането се достига при влагосъдържание около 8%.

След кондициониране Полиамид 6.6 променя първоналчалните си размери.

Полиамид 6.6 е с по – висока кристалинност от Полиамид 6. Предпочита се като конструктивен материал за по – високи механични натоварвания и вибрации.

Полиамид 6.6 допуска високи топлинни натоварвания, тъй като има т.т. 260°С.

ПОЛИАМИД 6.10 (PA 6.10 или NYLON 6.10)

Поликондензат н хексаметилендиамина и цебациновата киселина, предназначен за шприцване, но годен за бластване и екструдиране. По външен вид не се отличава от Полиамид 6.6. При енергично охлаждане от него могат да се произведат детайли с достатъчна прозраччност. Твърдостта на материала е по – голяма от тази на Полиамд 6, но по – малка от тазо на Полиамид 6.6 т.е. заема междинно място.

Полиамид 6.10 има по – малка водопоглъщаемост от другите типове полиамиди. При кондицииониране на детайли от този материал, не се препоръчва изваряване в гореща вода.

 Полиамид 6.10 няма подходящи свойства за използване при високи напрежения и честоти.

ПОЛИАМИД 11 (PA 11 или NYLON 11)

Годен е за производството на детайли с голяма точност. Жилав е и има по – малко кристалинно съдържание. Този материал е по – вискозен и лесно се екструдира. Има ниска плътност – 1,04÷1,05 гр/см^3.

Нестабилизираните марки Полиамид 11 са по – устойчиви на стареене от нестабилизираните марки Полиамид 6, 6.6, 6.10. Стабилизирания Полиамид 11, показва по – голяма устойчивост на продължително топлинно натоварване при температури около 80°С в сравнение от Полиамид 6.6.

Полиамид 11 е самозагасяващ се материал, по – лесно запалим от Полиамид 6. Той има малка пропускливост спрямо газове.

Полиамид 11 се отличава с малка водопоглъщаемост (около 2 пъти по – малка от тази на Полиамид 6.10).

Полиаммид 11 има сравнително ниска температура на топене – 180÷185°С. Може да се стерилизира. Фолиата издържат продължително време на температури 120÷130°С.

Поради ниската си водопоглъщаемост има добри електрически показатели и може да се използва за облицовка на кабели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

BulgarianEnglishGerman